PRIVACYVERKLARING

PRIVACYVERKLARING
Stichting Stadsvolière, gevestigd aan P.S. Gerbrandystraat 30, 8802 RL te Franeker, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.stadsvoliere.nl
parkvoliere@gmail.com
P.S. Gerbrandystraat 30, 8802 RL te Franeker
06 53780269

Persoonsgegevens die wij verwerken|
De Stichting Stadsvolière verwerkt  je persoonsgegevens zoals je die aan ons hebt verstrekt.
Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Stichting Stadsvolière verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:
– ras
– uiterlijk (foto/film)
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder toestemming persoonlijke gegevens over je hebben verzameld, neem dan contact met ons op via parkvoliere@gmail.com dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij
persoonsgegevens verwerken
Stichting Stadsvolière verwerkt jouw persoonsgegevens voor de
volgende doelen:
– Het afhandelen van jouw betaling
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Je eventueel een nieuwsbrief te sturen
– Voor pr, berichtgeving op social media en website

Het afgeven van gegevens
Als je een overeenkomst met Stichting Stadsvolière aangaat ben je verplicht de gevraagde persoonsgegevens af te geven en akkoord te gaan met deze privacyverklaring. Als je dit niet wil/doet kun je geen overeenkomst aangaan met Stichting Stadsvolière.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Stichting Stadsvolière bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren geen bewaartermijnen.

Delen van persoonsgegevens met derden
Stichting Stadsvolière verkoopt jouw gegevens niet aan derden.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Op onze website worden cookies geplaatst van Google, als deel van de Google Analytics. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoeveel en hoe bezoekers de website gebruiken. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. De aldus verkregen informatie wordt, overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie, alsook het specifieke privacybeleid van Google Analytics.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door de Stichting Stadsvolière en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar parkvoliere@gmail.com Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Stichting Stadsvolière neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via parkvoliere@gmail.com