Oprichting Stichting Stadsvolière

In 1995 is er in het park een nieuwe volière gebouwd.

De oude was door verval al een paar jaar gelden afgebroken en wilde de gemeente geen kosten meer maken voor een nieuwe volière. Dit was toch een gemis in het park, want de vele wandelaars die het park bezochten kwamen vaak voor de vogels.

Het was de Dhr. Folkert Kuperus van de plaatselijk politieke partij Gemeente Belangen die contact zocht met de Voorzitter  Jacob Miedema van de  Volièrevereniging “De Edelzanger” om mogelijk weer een volière in het park te krijgen.

Na veel overleg is er een stichting opgericht die voor de exploitatie zorg draagt. De stichting bestaat uit vertegenwoordigers van volièrevereniging De Edelzanger. Konijnen en pluimvee vereniging Nut en Sport, de plaatselijk Vogelwacht en de politieke partij Gemeente Belangen. Door een grote donateuractie die huis aan huis gehouden werd, de sponsoring van bedrijven en een eenmalige gift van de gemeente kon er een nieuwe volière gebouwd worden.

In 1995 werd de eerste steen door de voormalige beheerder Siemon Bouwma gelegd. In de zomer van dat jaar werd met de hulp van vele vrijwilligers de bouw voltooid. Het was dhr. Goos  Rodenburg die werd aangesteld als nieuwe beheerder. Helaas moest deze na een aantal jaren om gezondheidsredenen stoppen. Jacob Miedema nam deze zorg van hem over. Om als beheerder niet al te kwetsbaar te zijn kreeg hij daarbij de hulp van 9 leden van de volièrevereniging “De Edelzanger”. Volgens een rooster worden de vogels door de vrijwilligers verzorgd. Op deze wijze is de vogelverzorging altijd voldoende gewaarborgd.

Door de jaarlijkse bijdragen van donateurs  en sponsoren kan de volière onderhouden worden. Voor het groot onderhoud is er in 2007 een donateursactie gehouden waar verschillende bedrijven kosteloos materiaal gaven om de volière te schilderen en meer vandalisme bestendiger te maken.
Verschillende vrijwilligers van de deelnemende verenigingen hebben de volière van binnen en buiten geheel schoongemaakt, van een nieuw laagje verf voorzien, nieuwe dakplaten en gegalvaniseerde matten en van nieuw gaas voorzien. Dankzij dit werk staat de volière er weer keurig bij.

Door het alsmaar stijgen van de prijzen van energie en vogelbenodigdheden, wordt het steeds lastiger om de begroting sluitend te krijgen.
Een reserve voor calamiteiten ontbreekt en is er eigenlijk geen geld voor de aanschaf van nieuwe vogels. De vogels die nu de volière bevolken zijn grotendeels door leden van de Edelzanger geschonken.

Dat de volière een belangrijke plaats in het park heeft ingenomen moge gezien de vele bezoekers duidelijk zijn. Het is even een rustpunt waar mensen vaak met de kinderen even een kijkje nemen. En daar doen we het allemaal voor, om bezoekers/wandelaars even te laten genieten van al die prachtige kleurrijke vogels met hun verschillende eigenaardigheden en melodieuze klanken.

We hopen dat dit voor de toekomst nog lang in stand gehouden kan blijven.

 

J.Miedema