Bestuur

Voorzitter: J. Miedema
tel. 0650480313     miedemajacob@gmail.com

Secretaris: D. Sibma
d.sibma@kpnmail.nl

Penningmeester: R. Liemburg
tel. 0653780269   liemburg@ziggo.nl

Vice voorzitter: K. Rodenburg
klaas.rodenburg@hetnet.nl

Commissielid: R. Visser
r.j.visser@hetnet.nl

Beheerder:  vacant
waarnemend J.Miedema 0650480313

Vogelverzorging:
Bij calamiteiten kunt u bellen met J. Miedema of een van de bestuursleden.

Bankrekening: ING Bank: NL29 INGB 0007 7368 00    t.n.v. Stichting Stadsvoliere
Algemeen e-mailadres: parkvoliere@gmail.com.