Graag willen wij u hier informeren over de Stichting Stadsvolière te Franeker.

Vanaf 1959 heeft het stadspark al een stadsvolière. Deze is tot stand gekomen door particulier initiatief van de plaatselijke bevolking. Tot op de dag van vandaag hebben vele leden van de volièrevereniging De Edelzanger en de plaatselijke gemeenschap, jaren lang geholpen of helpen nog steeds bij dit mooie gemeenschapsgoed van de stad. In 1995 is de stichting Stadsvolière opgericht. De stichting bestaat uit vertegenwoordigers van volièrevereniging De Edelzanger. Konijnen en pluimvee vereniging Nut en Sport, de plaatselijk Vogelwacht en de politieke partij Gemeente Belangen.

Zoals vaak wordt gezegd, is de volière een trekpleister en rust/ontmoetingsplek in het stadspark. Zonder deze volière zou het park maar akelig leeg zijn. We hopen dat door de steun van donateurs en sponsoren, dit mooie gemeenschapsgoed, lange tijd voor de stad behouden kan worden.

Laatste nieuwtjes:

LAAT ONZE VOGELS BLIJVEN
HANDEN AF VAN HOBBY DIEREN

Volg onderstaande link voor een belangrijke oproep van de NBvV!

Het is van groot belang om het bericht zoveel mogelijk te delen met daarbij
het dringende verzoek om onderstaand document te lezen, ondertekenen en op te sturen.
We hebben 40.000 handtekeningen nodig dus elk initiatief doet ertoe!!
Print de brief en laat iedereen die je kent een exemplaar ondertekenen.
let op!
Eén brief per persoon, dus niet meerdere personen en handtekeningen per brief.
Pak de handschoen op en werk vooral samen, want samen staan wij sterk!

De vogels van de stad (november 2021)
Vogels houden, wat is er nu mooier dan dat je de vogels hoort zingen en in prachtige kleuren ziet vliegen, klauteren, zien broeden en jongen grootbrengen. Door naar het kijken en verzorgen van vogels krijg je een moment van rust en kun je er blij van worden. Soms gaat het ergens mis en valt er een slachtoffer, net zoals in de vrije natuur. Natuurlijk doen we ons uiterste best om de vogels die ons zijn toevertrouwd, zo goed als kan naar beste eer en geweten te verzorgen. Dit doe we met een groepje mensen die om toerbeurt de vogels verzorgen en kleine klusjes doen als het schoonhouden van de volière en nestkastje, voederbakjes etc. Ook nu is er weer nieuwe hulp nodig bij deze groep verzorgers. Erg ingewikkeld is het allemaal niet maar enige kennis is wel van belang.  Lijkt het u ook leuk om hier wat tijd in te willen steken dan hoop ik op een mailtje of telefoontje van u. Ook bestuurlijk is het lastig om de stichting toekomst bestendig te houden. Ouderdom en ziekte en het afnemen van bestuurlijke leden uit de verschillende verenigingen te krijgen is hiervan de oorzaak. Wij hopen dan ook op hulp van buitenaf. Mensen die gewend zijn om te besturen, leiding te kunnen nemen, netwerken hebben om zaken te kunnen regelen, interesse in dit maatschappelijk belang, zijn personen die hard nodig zijn. Kost het veel tijd? Nee zeker niet, 3 avonden op jaarbasis is meestal al teveel.  Kunt en wilt u iets voor de stichting en stad betekenen, bel  met Jacob Miedema 0650480313 of mail naar parkvoliere@gmail.com
Ik zie met belangstelling uit naar uw reactie.

Donateurs.
Dankzij de donaties van onze donateurs,  is er geld voor het voer en de exploitatiekosten van de volière.
De jaarlijkse kosten zijn echter hoger dan de donaties die wij mogen ontvangen. Naar een meer structurele stabiele oplossing wordt naarstig gezocht. 
Wij bedanken alle donateurs voor de ontvangen giften.


Wilt u ons ook steunen?
Wij krijgen geen subsidie en zijn we van giften afhankelijk.
U kunt dit doen door u als donateur aan te melden bij:

J. Miedema  tel.  06 50480313   e-mail: parkvoliere@gmail.com
R. Liemburg tel. 06 57086662

U kunt zich ook via deze website als donateur aan melden.

Laten we blijvend genieten van deze volière met haar prachtige vogels.

Bij calamiteiten kunt u bellen met J. Miedema
Heeft u nog een tip, geef deze dan even door via de mail parkvoliere@gmail.com