Graag willen wij u hier informeren over de Stichting Stadsvolière te Franeker.

Vanaf 1959 heeft het stadspark al een stadsvolière. Deze is tot stand gekomen door particulier initiatief van de plaatselijke bevolking. Tot op de dag van vandaag hebben vele leden van de volièrevereniging De Edelzanger en de plaatselijke gemeenschap, jaren lang geholpen of helpen nog steeds bij dit mooie gemeenschapsgoed van de stad. In 1995 is de stichting Stadsvolière opgericht. De stichting bestaat uit vertegenwoordigers van volièrevereniging De Edelzanger. Konijnen en pluimvee vereniging Nut en Sport, de plaatselijk Vogelwacht en de politieke partij Gemeente Belangen.

Zoals vaak wordt gezegd, is de volière een trekpleister en rust/ontmoetingsplek in het stadspark. Zonder deze volière zou het park maar akelig leeg zijn. We hopen dat door de steun van donateurs en sponsoren, dit mooie gemeenschapsgoed, lange tijd voor de stad behouden kan worden.
Voor actuele vogelperikelen volg ons ook op Facebook

 

 

ZEER DRINGEND HULP GEZOCHT!
Met grote spoed vraagt de Stichting Stadsvoliere hulp voor de verzorging van de vogels in het stadspark.
Door meerdere omstandigheden als ziekte, ouderdom en verhuizingen hebben er dit jaar meerder mensen moeten stoppen als verzorger van de vogels in de volière van het stadspark. Al bijna 25 jaar lang heeft de stichting kunnen rekenen op vele mensen die in toerbeurt een stukje verzorging op zich wilden nemen. Na lange tijd slaat ook hier de vergrijzing toe en hebben we echt heel dringend mensen nodig die (afhankelijk van het aantal vrijwilligers) eens om drie of 4 weken, 2 tot 3 dagen  de vogels willen en kunnen voeren. Een klusje wat nauwelijks 20 minuten aan tijd vraagt. Mochten er dit jaar geen nieuwe vrijwilligers bij komen dan zal de toekomst voor de stadsvolière zeer onzeker worden. We hopen dan ook dat er spoedig toch wat hulp zich zal aanmelden. Voor meer info of aanmelding kunt u direct bellen met de beheerder H.Haringa 0517 395507 of bel met Jacob Miedema 0650480313. Ook kunt u zich aanmelden via deze website of stuur een mailtje naar parkvoliere@gmail.com


Sponsoren.
Dankzij de donaties van onze donateurs,  is er geld voor het voer en de exploitatiekosten van de volière.
De jaarlijkse kosten zijn echter hoger dan de donaties die wij mogen ontvangen. Naar een meer structurele stabiele oplossing wordt naarstig gezocht. 
Wij bedanken alle sponsoren en donateurs voor de giften en steun.


Wilt u ons ook steunen?
Wij krijgen geen subsidie en zijn we van giften afhankelijk.
U kunt dit doen door u als donateur aan te melden bij:

J. Miedema  tel.  06 50480313   e-mail: parkvoliere@gmail.com
R. Liemburg tel. 06 57086662

U kunt zich ook via deze website als donateur aan melden.

Laten we blijvend genieten van deze volière met haar prachtige vogels.

Bij calamiteiten kunt u bellen met de beheerder: H. Haringa tel. 0517 395507
Heeft u nog een tip, geef deze dan even door via de mail parkvoliere@gmail.com