Graag willen wij u hier informeren over de Stichting Stadsvolière te Franeker.

Vanaf 1959 heeft het stadspark al een stadsvolière. Deze is tot stand gekomen door particulier initiatief van de plaatselijke bevolking. Tot op de dag van vandaag hebben vele leden van de volièrevereniging De Edelzanger en de plaatselijke gemeenschap, jaren lang geholpen of helpen nog steeds bij dit mooie gemeenschapsgoed van de stad. In 1995 is de stichting Stadsvolière opgericht. De stichting bestaat uit vertegenwoordigers van volièrevereniging De Edelzanger. Konijnen en pluimvee vereniging Nut en Sport, de plaatselijk Vogelwacht en de politieke partij Gemeente Belangen.

Zoals vaak wordt gezegd, is de volière een trekpleister en rust/ontmoetingsplek in het stadspark. Zonder deze volière zou het park maar akelig leeg zijn. We hopen dat door de steun van donateurs en sponsoren, dit mooie gemeenschapsgoed, lange tijd voor de stad behouden kan worden.
Voor actuele vogelperikelen volg ons ook op Facebook

We zijn weer online
Hackers vinden het schijnbaar leuk om mensen te treiteren of gegevens te misbruiken.

Ook deze website werd gehackt en was alle info verdwenen. Het lek van een plug-in is gelukkig snel ontdekt en gedicht.
Door een backup van Vimexx was de website weer snel hersteld. 
Zo zie je maar hoe kwetsbaar we in alles toch zijn.

Weer nieuwe vrijwilligers,
Als de nood het hoogst is …..
Gelukkig hebben er zich het lot van de stichting Stadsvoliere aangetrokken en zich als vrijwilliger vogelverzorger aangemeld.
Maar liefst 7 personen willen de vogels mede verzorgen. Geweldig dat we zoveel steun hebben gekregen.
Zonder was het slecht afgelopen. Gelukkig kunnen we nu weer vooruit. Mannen bedankt.
En mocht u denken nou dat zou ik ook leuk vinden, meld u zich gewoon aan. Want een paar extra handen zijn altijd welkom.
Voor meer info of aanmelding kunt u direct bellen met de beheerder H.Haringa 0517 395507
of bel met Jacob Miedema 0650480313. Ook kunt u zich aanmelden via deze website of stuur een mailtje naar parkvoliere@gmail.com


Sponsoren.
Dankzij de donaties van onze donateurs,  is er geld voor het voer en de exploitatiekosten van de volière.
De jaarlijkse kosten zijn echter hoger dan de donaties die wij mogen ontvangen. Naar een meer structurele stabiele oplossing wordt naarstig gezocht. 
Wij bedanken alle sponsoren en donateurs voor de giften en steun.


Wilt u ons ook steunen?
Wij krijgen geen subsidie en zijn we van giften afhankelijk.
U kunt dit doen door u als donateur aan te melden bij:

J. Miedema  tel.  06 50480313   e-mail: parkvoliere@gmail.com
R. Liemburg tel. 06 57086662

U kunt zich ook via deze website als donateur aan melden.

Laten we blijvend genieten van deze volière met haar prachtige vogels.

Bij calamiteiten kunt u bellen met de beheerder: H. Haringa tel. 0517 395507
Heeft u nog een tip, geef deze dan even door via de mail parkvoliere@gmail.com