Graag willen wij u hier informeren over de Stichting Stadsvolière te Franeker.

Vanaf 1959 heeft het stadspark al een stadsvolière. Deze is tot stand gekomen door particulier initiatief van de plaatselijke bevolking. Tot op de dag van vandaag hebben vele leden van de volièrevereniging De Edelzanger en de plaatselijke gemeenschap, jaren lang geholpen of helpen nog steeds bij dit mooie gemeenschapsgoed van de stad. In 1995 is de stichting Stadsvolière opgericht. De stichting bestaat uit vertegenwoordigers van volièrevereniging De Edelzanger. Konijnen en pluimvee vereniging Nut en Sport, de plaatselijk Vogelwacht en de politieke partij Gemeente Belangen.

Zoals vaak wordt gezegd, is de volière een trekpleister en rust/ontmoetingsplek in het stadspark. Zonder deze volière zou het park maar akelig leeg zijn. We hopen dat door de steun van donateurs en sponsoren, dit mooie gemeenschapsgoed, lange tijd voor de stad behouden kan worden.
Voor actuele vogelperikelen volg ons ook op Facebook

Actuele stand van zaken.

Groot onderhoud.
Na 23 jaar is er groot onderhoud aan de volière nodig.
Het dak is aan nieuwe  dakbedekking toe en moet het houtwerk binnen en buiten geschilderd worden.
In de binnenverblijven willen we de wanden van een van een stuclaag voorzien zodat deze beter kunnen worden schoongemaakt.
Ook zal er hier en daar wat nieuw gaas aangebracht moeten worden en willen we graag een boiler voor een warmwatervoorziening.
Vooral in de wintermaanden is dit toch wel wenselijk. Tevens is ook het keukenblokje aan vervanging toe.
Om dit alles te kunnen realiseren is er een aanzienlijk bedrag nodig. Slecht een deel is hiervoor beschikbaar en komen voort uit giften van de Gemeente en de verzekeringsmaatschappij de Nh1816. Helaas is het ons niet gelukt om voldoende sponsoren te vinden om het gehele onderhoud te kunnen bekostigen.
Tot grote vreugde melden zich 2 personen die geheel belangeloos het dak zullen vervangen. Zo kunnen we besparen op arbeidskosten en is meer ruimte voor verder onderhoud. Mogelijk krijgen we alsnog voldoende middelen om alles uit te kunnen voeren. 

Sponsoren.
Dankzij de donaties van onze donateurs, De Ronde Tafel 101 Harlingen, Rotaryclub, Westergozone, Jelsma Koelma Netwerk Notarissen, Bouwbedrijf van Marrum en Hiemstra financiële diensten, is er weer geld voor het voer en de exploitatiekosten van de volière.
De jaarlijkse kosten zijn echter hoger dan de donaties die wij mogen ontvangen. Naar een meer structurele stabiele oplossing wordt naarstig gezocht. 
Wij bedanken alle sponsoren en donateurs voor de giften en steun.


Wilt u ons ook steunen?
Wij krijgen geen subsidie en zijn we van giften afhankelijk.
U kunt dit doen door u als donateur aan te melden bij:

J. Miedema  tel.  06 50480313   e-mail: parkvoliere@gmail.com
R. Liemburg tel. 06 57086662

U kunt zich ook via deze website als donateur aan melden.

Laten we blijvend genieten van deze volière met haar prachtige vogels.

Bij calamiteiten kunt u bellen met de beheerder: Haringa tel. 0517 395507
Heeft u nog een tip, geef deze dan even door via de mail parkvoliere@gmail.com